ศาลแขวงลพบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับเข้าสู่ website ศาลแขวงลพบุรี โทรศัพท์ 036-422-766 แฟกซ์. 036-422-765 : Lopburi Kwaeng Court Tel. 036-422-766 Fax. 036-422-765 Email : lbrmc@coj.go.th


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 27
ผบ.5311/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 13
ผบ.5312/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.5506/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.5507/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.5508/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.5517/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.5518/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.5519/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.5520/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.5521/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 13
ผบ.5522/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.5523/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 13
พ.151/58
ไต่สวนผู้ร้อง
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.5084/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.5085/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.5086/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.5087/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.5088/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.5089/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.5322/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 13
ผบ.5323/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 13
ผบ.5512/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.5513/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.5514/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.5515/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.5516/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 12
พ.151/58
ไต่สวนผู้ร้อง
ห้องพิจารณาที่ 11

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)