ศาลแขวงลพบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับเข้าสู่ website ศาลแขวงลพบุรี โทรศัพท์ 036-422-766 แฟกซ์. 036-422-765 : Lopburi Kwaeng Court Tel. 036-422-766 Fax. 036-422-765 Email : lbrmc@coj.go.th

     อ่านข่าว : 210  |   08/08/2559
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 46
ผบ.4056/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 13
ผบ.4273/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 13
ผบ.4275/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 13
ผบ.4552/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.4553/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.4636/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.4637/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.4638/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.4639/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.4640/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.4645/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.4646/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.4648/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.4666/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.4667/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 12
พ.145/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 13
พ.197/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10
อ.1412/58
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 12
อ.1891/58
ฟังคำพิพากษา-หมายจับ
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.246/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 10
อ.835/59
ฟังสืบเสาะ(ท.ชัชวาลย์)
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.919/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.954/59
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 12
ฉ.13/59
นัดพิจารณาคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 12
ฉ.15/59
นัดพิจารณาคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10
ฉ.16/59
นัดพิจารณาคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.4266/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.4577/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.4580/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.4581/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.4582/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.4583/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.4584/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.4585/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.4586/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.4587/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.4588/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.4609/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.4610/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.4611/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.4612/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.4614/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.4615/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.949/59
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค
ห้องพิจารณาที่ 12
พ.196/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10
พ.202/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ