ศาลแขวงลพบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับเข้าสู่ website ศาลแขวงลพบุรี โทร. 036-422-766 แฟกซ์. 036-422-765 Email : lbrmc@coj.go.th : Lopburi Kwaeng Courtลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 39
ขบ.5/61
นัดพิจารณาคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
ผบ.1025/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 13.30 น.
ผบ.1188/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
ผบ.1375/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
ผบ.1380/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
ผบ.1472/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 13.30 น.
ผบ.1515/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
ผบ.1613/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.00 น.
ผบ.1614/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.00 น.
ผบ.1615/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.00 น.
ผบ.1616/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
ผบ.1617/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
ผบ.1684/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
ผบ.1685/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 13.30 น.
ผบ.1686/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 13.30 น.
ผบ.1687/61
ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 14
ผบ.1688/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 13.30 น.
ผบ.1692/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
ผบ.1721/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 13.30 น.
ผบ.1840/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 13.30 น.
ผบ.1894/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.00 น.
ผบ.1895/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.00 น.
ผบ.1896/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.00 น.
ผบ.1899/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
ผบ.1900/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
ผบ.1901/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
ผบ.1902/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
ผบ.1906/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
ผบ.1909/61
ถอนฟ้อง
เวลา 9.00 น.
ผบ.1911/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 13.30 น.
ผบ.350/52
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.00 น.
ผบ.437/51
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.00 น.
ผบ.438/51
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.00 น.
พ.124/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
พ.127/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
พ.128/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 13.30 น.
พ.130/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
พ.151/58
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
อ.939/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.