หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลแขวงลพบุรี
วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558  
หน้าแรก 
ประวัติศาลแขวงลพบุรี 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
ค้นหาผลหมาย คำสั่งศาล 
อัตราค่าส่งคำคู่ความ 
แผนที่ศาลแขวงลพบุรี  
การจ่ายคืนค่าธรรมเนียม 
ศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท  
คู่มือบริการประชาชน 
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญา 
การตรวจพิสูจน์หลักฐาน 
สิทธิของผู้ต้องหาในคดีอาญา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจ 
อัตราค่าส่งคำคู่ความและเขตอำนาจศาลในภาค 1 
ผู้ดูแลระบบ 

 

ประกาศศาลแขวงลพบุรี เรื่อง เปิดทำการในวันหยุดราชการ   12 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 27 )
จุลสารศาลแขวงลพบุรี ฉบับที่ 4/2557   6 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 31 )
ประกาศสำนักงานประจำศาลแขวงลพบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลฯ   5 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 69 )
ประกาศศาลแขวงลพบุรี เรื่อง เปิดทำการในวันหยุดราชการ   8 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 22 )
ประกาศศาลแขวงลพบุรี เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 32 รายการ   14 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 64 )
ประกาศศาลแขวงลพบุรี เรื่อง ขอให้แจ้งความประสงค์รับเป็นทนายความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาฯ   11 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 61 )
ประกาศศาลแขวงลพบุรี เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีในศาลแขวงฯ   11 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 135 )
ประกาศศาลแขวงลพบุรี เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๑๗ รายการ   21 พ.ย. 2556 ( อ่าน : 77 )
ประกาศศาลแขวงลพบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน ๑ คัน   14 พ.ย. 2556 ( อ่าน : 284 )
จุลสารศาลแขวงลพบุรี ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 ประจำปี 2556   16 ต.ค. 2556 ( อ่าน : 49 )
ประกาศศาลแขวงลพบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง นิติกร ฯ   29 ก.ค. 2556 ( อ่าน : 488 )
ประกาศศาลแขวงลพบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อตู้คอนเทรนเนอร์   15 ก.ค. 2556 ( อ่าน : 117 )
ประกาศศาลแขวงลพบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง แลฯ   9 ก.ค. 2556 ( อ่าน : 349 )
ประกาศศาลแขวงลพบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหฯ   21 มิ.ย. 2556 ( อ่าน : 551 )
ประกาศศาลแขวงลพบุรี เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร โครงการเสรฯ   29 พ.ค. 2556 ( อ่าน : 1364 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
  :: วันที่ 11 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 25 )
อธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ณ ที่ทำการศาลแขวงลพบุรี
อธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ณ ที่ทำการศาลแขวงลพบุรี
  :: วันที่ 2 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 38 )
กีฬาเฉลิมพระเกียรติ สานสัมพันธ์ศาลยุติธรรมภาค ๑
กีฬาเฉลิมพระเกียรติ สานสัมพันธ์ศาลยุติธรรมภาค ๑
  :: วันที่ 15 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 50 )
วันฉัตรมงคล
วันฉัตรมงคล
  :: วันที่ 8 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 35 )
วันศาลยุติธรรม
วันศาลยุติธรรม
  :: วันที่ 23 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 56 )
พิธีบำเพ็ญกุศลถวายอดีตบูรพาจารย์และพิธีถอดผ้าป่า
พิธีบำเพ็ญกุศลถวายอดีตบูรพาจารย์และพิธีถอดผ้าป่า
  :: วันที่ 23 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 41 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)