หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลแขวงลพบุรี : LOPBURI KWAENG COURT
วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2557  
หน้าแรก 
ประวัติศาลแขวงลพบุรี 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
ค้นหาผลหมาย คำสั่งศาล 
อัตราค่าส่งคำคู่ความ 
แผนที่ศาลแขวงลพบุรี  
การจ่ายคืนค่าธรรมเนียม 
อัตราหลักประกันการขอประกันตัว 
คู่มือบริการประชาชน 
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญา 
การตรวจพิสูจน์หลักฐาน 
สิทธิของผู้ต้องหาในคดีอาญา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจ 
อัตราค่าส่งคำคู่ความและเขตอำนาจศาลในภาค 1 
ผู้ดูแลระบบ 

 ข่าวทั่วไป | บรรจุและสมัครงาน | ทุกประเภท
ประกาศศาลแขวงลพบุรี เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีในศาลแขวงฯ   11 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 53 )
ประกาศศาลแขวงลพบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน ๑ คัน   14 พ.ย. 2556 ( อ่าน : 204 )
ประกาศศาลแขวงลพบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง นิติกร ฯ   29 ก.ค. 2556 ( อ่าน : 386 )
ประกาศศาลแขวงลพบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อตู้คอนเทรนเนอร์   15 ก.ค. 2556 ( อ่าน : 102 )
ประกาศศาลแขวงลพบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง แลฯ   9 ก.ค. 2556 ( อ่าน : 328 )
ประกาศศาลแขวงลพบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหฯ   21 มิ.ย. 2556 ( อ่าน : 501 )
ประกาศศาลแขวงลพบุรี เรื่อง ขอให้แจ้งความประสงค์รับเป็นทนายความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาฯ   11 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 23 )
ประกาศศาลแขวงลพบุรี เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๑๗ รายการ   21 พ.ย. 2556 ( อ่าน : 64 )
จุลสารศาลแขวงลพบุรี ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 ประจำปี 2556   16 ต.ค. 2556 ( อ่าน : 35 )
ประกาศศาลแขวงลพบุรี เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร โครงการเสรฯ   29 พ.ค. 2556 ( อ่าน : 1284 )
ประกาศศาลแขวงลพบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ   13 พ.ย. 2555 ( อ่าน : 309 )
ประกาศศาลแขวงลพบุรี เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษคดีในศาลแขวงลฯ   25 ต.ค. 2555 ( อ่าน : 206 )
ประกาศศาลแขวงลพบุรี เรื่อง เปิดทำการนอกเวลาราชการ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีในศาลแขวงลพบฯ   14 พ.ค. 2555 ( อ่าน : 85 )
ศาลแขวงลพบุรี ปรับปรุงอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความ   16 ก.พ. 2555 ( อ่าน : 259 )
ประกาศศาลแขวงลพบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุ   30 พ.ย. 2554 ( อ่าน : 165 )
ประกาศศาลแขวงลพบุรี เรื่อง แนวทางการขอรับบริการนำเช็คเข้าบัญชีตามโครงการจ่ายเงินให้แก่คู่ความโฯ   25 พ.ย. 2554 ( อ่าน : 94 )
ประกาศศาลแขวงลพบุรี เรื่อง การบริการนำเช็คเข้าบัญชีให้แก่คู่ความ   25 พ.ย. 2554 ( อ่าน : 115 )
ประกาศศาลแขวงลพบุรี เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีในศาลแขวงฯ   31 พ.ค. 2554 ( อ่าน : 222 )
ประกาศศาลแขวงลพบุรี เรื่อง รายชื่อทนายความที่ศาลตั้งให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยหรือผู้เสียหาย   31 พ.ค. 2554 ( อ่าน : 146 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


โรงเรียนโคกกะเทียมเรียนรู้ศึกษา ณ ศาลแขวงลพบุรี
โรงเรียนโคกกะเทียมเรียนรู้ศึกษา ณ ศาลแขวงลพบุรี
  :: วันที่ 18 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 6 )
พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
  :: วันที่ 18 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 8 )
ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี 2557
ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี 2557
  :: วันที่ 27 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 15 )
โครงการผู้ว่าฯ ลพบุรีพบประชาชน
โครงการผู้ว่าฯ ลพบุรีพบประชาชน
  :: วันที่ 20 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 16 )
โครงการผู้ว่าฯ ลพบุรีพบประชาชน
โครงการผู้ว่าฯ ลพบุรีพบประชาชน
  :: วันที่ 26 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 36 )
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  :: วันที่ 20 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 51 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)