หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลแขวงลพบุรี : LOPBURI KWAENG COURT
วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557  
หน้าแรก 
ประวัติศาลแขวงลพบุรี 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
ค้นหาผลหมาย คำสั่งศาล 
อัตราค่าส่งคำคู่ความ 
แผนที่ศาลแขวงลพบุรี  
การจ่ายคืนค่าธรรมเนียม 
อัตราหลักประกันการขอประกันตัว 
คู่มือบริการประชาชน 
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญา 
การตรวจพิสูจน์หลักฐาน 
สิทธิของผู้ต้องหาในคดีอาญา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจ 
อัตราค่าส่งคำคู่ความและเขตอำนาจศาลในภาค 1 
ผู้ดูแลระบบ 

 ข่าวทั่วไป | บรรจุและสมัครงาน | ทุกประเภท
ประกาศศาลแขวงลพบุรี เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีในศาลแขวงฯ   11 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 75 )
ประกาศศาลแขวงลพบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน ๑ คัน   14 พ.ย. 2556 ( อ่าน : 218 )
ประกาศศาลแขวงลพบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง นิติกร ฯ   29 ก.ค. 2556 ( อ่าน : 426 )
ประกาศศาลแขวงลพบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อตู้คอนเทรนเนอร์   15 ก.ค. 2556 ( อ่าน : 108 )
ประกาศศาลแขวงลพบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง แลฯ   9 ก.ค. 2556 ( อ่าน : 334 )
ประกาศศาลแขวงลพบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหฯ   21 มิ.ย. 2556 ( อ่าน : 512 )
ประกาศศาลแขวงลพบุรี เรื่อง ขอให้แจ้งความประสงค์รับเป็นทนายความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาฯ   11 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 28 )
ประกาศศาลแขวงลพบุรี เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๑๗ รายการ   21 พ.ย. 2556 ( อ่าน : 69 )
จุลสารศาลแขวงลพบุรี ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 ประจำปี 2556   16 ต.ค. 2556 ( อ่าน : 41 )
ประกาศศาลแขวงลพบุรี เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร โครงการเสรฯ   29 พ.ค. 2556 ( อ่าน : 1307 )
ประกาศศาลแขวงลพบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ   13 พ.ย. 2555 ( อ่าน : 322 )
ประกาศศาลแขวงลพบุรี เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษคดีในศาลแขวงลฯ   25 ต.ค. 2555 ( อ่าน : 209 )
ประกาศศาลแขวงลพบุรี เรื่อง เปิดทำการนอกเวลาราชการ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีในศาลแขวงลพบฯ   14 พ.ค. 2555 ( อ่าน : 89 )
ศาลแขวงลพบุรี ปรับปรุงอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความ   16 ก.พ. 2555 ( อ่าน : 271 )
ประกาศศาลแขวงลพบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุ   30 พ.ย. 2554 ( อ่าน : 167 )
ประกาศศาลแขวงลพบุรี เรื่อง แนวทางการขอรับบริการนำเช็คเข้าบัญชีตามโครงการจ่ายเงินให้แก่คู่ความโฯ   25 พ.ย. 2554 ( อ่าน : 101 )
ประกาศศาลแขวงลพบุรี เรื่อง การบริการนำเช็คเข้าบัญชีให้แก่คู่ความ   25 พ.ย. 2554 ( อ่าน : 123 )
ประกาศศาลแขวงลพบุรี เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีในศาลแขวงฯ   31 พ.ค. 2554 ( อ่าน : 233 )
ประกาศศาลแขวงลพบุรี เรื่อง รายชื่อทนายความที่ศาลตั้งให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยหรือผู้เสียหาย   31 พ.ค. 2554 ( อ่าน : 152 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
  :: วันที่ 21 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 36 )
รพี ๕๗
รพี ๕๗
  :: วันที่ 18 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 47 )
ประกาศศาลแขวงลพบุรี เรื่อง ขอรับคืนเงินนอกงบประมาณ (เงินในคดี) ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต KTB Corporate Online
ประกาศศาลแขวงลพบุรี เรื่อง ขอรับคืนเงินนอกงบประมาณ (เงินในคดี) ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต KTB Corporate Online
  :: วันที่ 14 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 14 )
โครงการผู้ว่าฯ ลพบุรีพบประชาชน
โครงการผู้ว่าฯ ลพบุรีพบประชาชน
  :: วันที่ 28 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 42 )
โรงเรียนโคกกะเทียมเรียนรู้ศึกษา ณ ศาลแขวงลพบุรี
โรงเรียนโคกกะเทียมเรียนรู้ศึกษา ณ ศาลแขวงลพบุรี
  :: วันที่ 18 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 29 )
พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
  :: วันที่ 18 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 30 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)