ศาลแขวงลพบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับเข้าสู่ website ศาลแขวงลพบุรี โทร. 036-422-766 แฟกซ์. 036-422-765 Email : lbrmc@coj.go.th : Lopburi Kwaeng Courtลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
ประกาศ
ประกาศศาลแขวงลพบุรี
  1. การใช้โปรแกรมระบบบริการข้อมูลศาลยุติธรรม (CIOS)
  2. การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยชั่วคราว
  3. เปิดทำการในวันหยุดราชการ
  4. เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาคดีในศาลแขวงลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
  5. เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาคดีในศาลแขวงลพบุรี ฯ สำหรับศาลชั้นต้นกรณีคดีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และคดีกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
  6. ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการศาลแขวงลพบุรี พ.ศ.2561
  7. การให้บริการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือการรับโอนเงินทางอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Banking)

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 15
ผบ.5478/61
นัดพิจารณา
เวลา 09:00
ผบ.5479/61
นัดพิจารณา
เวลา 09:00
ผบ.5480/61
นัดพิจารณา
เวลา 09:00
ผบ.5481/61
นัดพิจารณา
เวลา 09:00
ผบ.5482/61
นัดพิจารณา
เวลา 13:30
ผบ.5483/61
นัดพิจารณา
เวลา 13:30
ผบ.5484/61
นัดพิจารณา
เวลา 13:30
ผบ.5485/61
นัดพิจารณา
เวลา 13:30
ผบ.5575/61
นัดพิจารณา
เวลา 16:30
ผบ.5576/61
นัดพิจารณา
เวลา 16:30
ผบ.5577/61
นัดพิจารณา
เวลา 16:30
ผบ.5578/61
นัดพิจารณา
เวลา 16:30
ผบ.5579/61
นัดพิจารณา
เวลา 16:30
ผบ.5580/61
นัดพิจารณา
เวลา 16:30
พ.315/61
นัดพิจารณา
เวลา 09:00