ศาลแขวงลพบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับเข้าสู่ website ศาลแขวงลพบุรี โทร. 036-422-766 แฟกซ์. 036-422-765 Email : lbrmc@coj.go.th : Lopburi Kwaeng Courtลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 66
ขบ.4/61
นัดพิจารณาคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
ฉ.4/61
นัดพิจารณาคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
ผบ.116/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 13.30 น.
ผบ.144/61
นัดพิจารณาทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
ผบ.146/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
ผบ.200/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13.30 น.
ผบ.244/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
ผบ.34/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 13.30 น.
ผบ.3637/60
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค1
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
ผบ.389/61
นัดพิจารณาทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
ผบ.489/61
นัดพิจารณาถอนฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 13.30 น.
ผบ.505/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
ผบ.552/61
นัดพิจารณาหรือถอนฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 13.30 น.
ผบ.5683/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 13.30 น.
ผบ.682/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.00 น.
ผบ.728/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
ผบ.729/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
ผบ.730/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
ผบ.731/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
ผบ.732/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
ผบ.881/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 13.30 น.
ผบ.882/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 13.30 น.
ผบ.883/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 13.30 น.
ผบ.885/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 13.30 น.
ผบ.886/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13.30 น.
ผบ.887/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13.30 น.
ผบ.888/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13.30 น.
ผบ.889/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13.30 น.
ผบ.890/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13.30 น.
ผบ.891/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 13.30 น.
ผบ.892/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 13.30 น.
ผบ.893/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 13.30 น.
ผบ.894/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 13.30 น.
ผบ.895/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 13.30 น.
ผบ.913/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13.30 น.
ผบ.914/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 13.30 น.
ผบ.915/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13.30 น.
ผบ.916/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13.30 น.
ผบ.920/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13.30 น.
ผบ.936/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.00 น.
ผบ.937/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.00 น.
ผบ.938/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.00 น.
ผบ.939/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.00 น.
ผบ.949/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
ผบ.986/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 13.30 น.
ผบ.987/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 13.30 น.
ผบ.988/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 13.30 น.
ผบ.989/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 13.30 น.
ผบ.990/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 13.30 น.
ผบ.991/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 13.30 น.
พ.14/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
พ.19/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 13.30 น.
พ.32/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.00 น.
พ.70/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
พ.76/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
พ.78/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
อ.1332/57
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.00 น.
อ.1717/58
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.00 น.
อ.206/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.00 น.
อ.213/61
ฟังคำพิพากษาคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
อ.223/61
นัดฟังสืบเสาะ(ท.จินดาพร)
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
อ.227/61
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
อ.238/61
สอบคำให้การและตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
อ.241/61
นัดสอบคำให้การและตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
อ.248/61
นัดสอบคำให้การและตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.00 น.
อ.29/61
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.