ศาลแขวงลพบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับเข้าสู่ website ศาลแขวงลพบุรี โทร. 036-422-766 แฟกซ์. 036-422-765 Email : lbrmc@coj.go.th : Lopburi Kwaeng Court

คำแนะนำในการไกล่เกลี่ยฯคดีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560 + หนังสือมอบอำนาจและตัวอย่างฯ
เอกสารแนบ