ศาลแขวงลพบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับเข้าสู่ website ศาลแขวงลพบุรี โทรศัพท์ 036-422-766 แฟกซ์. 036-422-765 : Lopburi Kwaeng Court Tel. 036-422-766 Fax. 036-422-765 Email : lbrmc@coj.go.th

ศาลแขวงลพบุรีจัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรมพิเศษ "เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท"

ศาลแขวงลพบุรีจัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรมพิเศษ "เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท"


เอกสารแนบ