ศาลแขวงลพบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับเข้าสู่ website ศาลแขวงลพบุรี โทร. 036-422-766 แฟกซ์. 036-422-765 Email : lbrmc@coj.go.th : Lopburi Kwaeng Court

คำสั่งศาลแขวงลพบุรี เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS)
เอกสารแนบ