ศาลแขวงลพบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับเข้าสู่ website ศาลแขวงลพบุรี โทร. 036-422-766 แฟกซ์. 036-422-765 Email : lbrmc@coj.go.th : Lopburi Kwaeng Court

ศาลแขวงลพบุรี ร่วมกับ ศาลจังหวัดลพบุรี และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี จัดงาน "วันรพี ประจำปี 2561"

ศาลแขวงลพบุรี ร่วมกับ ศาลจังหวัดลพบุรี และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี  จัดงาน "วันรพี ประจำปี 2561"


เอกสารแนบ