ศาลแขวงลพบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับเข้าสู่ website ศาลแขวงลพบุรี โทร. 036-422-766 แฟกซ์. 036-422-765 Email : lbrmc@coj.go.th : Lopburi Kwaeng Court

ศาลแขวงลพบุรี ร่วมรับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในการพระราชทานเพลิงศพพระครูวิมลสมณวัตร (เพี้ยน อคฺคธมฺโม)

ศาลแขวงลพบุรี ร่วมรับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในการพระราชทานเพลิงศพพระครูวิมลสมณวัตร (เพี้ยน อคฺคธมฺโม)


เอกสารแนบ