ศาลแขวงลพบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับเข้าสู่ website ศาลแขวงลพบุรี โทร. 036-422-766 แฟกซ์. 036-422-765 Email : lbrmc@coj.go.th : Lopburi Kwaeng Court

ศาลแขวงลพบุรี เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรจากภาครัฐและผู้มีอำนาจสั่งใช้เครื่องมืออุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำความผิด

ศาลแขวงลพบุรี เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรจากภาครัฐและผู้มีอำนาจสั่งใช้เครื่องมืออุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำความผิด


เอกสารแนบ